HRV Biofeedback

Ο καταπληκτικός βιοδείκτης για την κατανόηση του σώματος, της υγείας και της φυσικής κατάστασης

H μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού «HRV» είναι ένας από τους καλύτερους βιοδείκτες για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σώμα, η υγεία και η φυσική σας κατάσταση επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων όπως το φορτίο του στρες, η άσκηση , η ασθένεια, το αλκοόλ, η διατροφή, ο ύπνος , η συναισθηματική διαχείριση κ.α Χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό με mindfulness, διαλογισμό, τεχνικές καρδιακής εστίασης, καθοδηγούμενη αναπνοή κ.α.   Ακόμα χρησιμοποιείται από  αθλητές για να μετρήσει το κίνητρο, το φορτίο και την ανάκαμψη της προπόνησής τους, γίνεται όλο και περισσότερο διαδεδομένο στο χώρο των επιχειρήσεων σε προγράμματα ευεξίας για τη ενίσχυση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, αλλά και για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας θεραπειών.
Εν ολίγοις, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV) είναι ένας εξαιρετικός βιοδείκτης για να κατανοήσετε τη ζωή σας.
Σε τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα HRV; Το HRV μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας βοηθήσει να δείτε πώς σας επηρεάζουν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, με τη μέτρηση του HRV, μπορείτε να δείτε συσχετίσεις για το πώς μια προηγούμενη μέρα σκληρής εργασίας/ προπόνησης, μια νύχτα κακού ύπνου ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ μεταξύ μερικών αξιοσημείωτων παραγόντων επηρεάζει την αξία του HRV την επόμενη μέρα. Για μεγαλύτερες περιόδους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναγνώσεις HRV για να δείτε τις χρόνιες τάσεις στην υγεία, ευεξία και φυσική κατάσταση.
Για αυτοπαρακολούθηση και ποσοτικοποίηση των δυνατοτήτων σας, τα δεδομένα HRV παρέχουν ένα σημείο αναφοράς για την κατανόηση πτυχών της ζωής σας και των πειραμάτων σας. Ευτυχώς, με τον HRV καθίσταται δυνατή η μέτρηση της επίδρασης των αλλαγών της ζωής σε σχέση με τον HRV σας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα HRV μπορεί να είναι ένα καλό σημείο δεδομένων για τη μέτρηση της επίδρασης διαφορετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ή διατροφής ή άσκησης.

ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ - BIOFEEDBACK

Το HRV Biofeedback συνδυάζει συντονισμένη αναπνοή με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του νευρικού σας συστήματος. Δεν πρόκειται για ηρεμιστικές ασκήσεις ή διαλογισμό - αλλά για την εκπαίδευση της ικανότητάς σας στην αυτορρύθμιση. Το HeartMath EmWave Stress Relief System είναι μια μορφή βιοανάδρασης που εστιάζει στη μεταβλητότητα και τη συνοχή των καρδιακών κυμάτων. Ο στόχος του HeartMath Biofeedback Coaching είναι να σας διδάξει πώς να φέρετε τον εγκέφαλο σε συνοχή με την καρδιά, ώστε  το μυαλό, το σώμα και τα συναισθήματά σας να βρίσκονται σε ισορροπημένη ευθυγράμμιση.
Στις συνεδρίες  HRV Biofeedback Coaching,  χρησιμοποιούμε την τεχνολογία HeartMath για  υπολογιστή  EmWave Pro για εκπαίδευση και εξάσκηση και EmWave Pro Plus για μετρήσεις HRV.   Επίσης μπορεί να συσταθεί χρήση εφαρμογής στο κινητό Inner Balance  μια φορητή ικανότητα για υποστήριξη της οικοδόμησης ανθεκτικότητας.  Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων της συνοχής είναι ο αυξημένος συναισθηματικός αυτοέλεγχος, η αυξημένη ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του στρες, ηρεμία και καθαρότερη σκέψη και συνολική χαλάρωση.
Η Μεταβλητότητα Καρδιακού ρυθμού HRV αποτελεί σημαντικό παράγοντα ψυχικής Ανθεκτικότητας και ικανότητας διαχείρισης στρες. Τα υψηλότερα επίπεδα HRV συνδέονται με καλύτερη νοητική απόδοση σε εργασίες που απαιτούν εκτελεστική λειτουργία.  Η υψηλότερη HRV μοιάζει με την ελαστικότητα - η καρδιά αντιμετωπίζει την απότομη αύξηση του ρυθμού χωρίς να υποστεί βλάβη.  Οι μεγάλες οξείες αποκλίσεις από τις βασικές τιμές HRV υποδηλώνουν μη φυσιολογικά επίπεδα στρες ή υπερβολικά ενεργά συστήματα αποκατάστασης.  Στις ασκήσεις μπορείτε να δείτε στην οθόνη πόσο ευαίσθητος είναι ο καρδιακός σας ρυθμός στις επιδράσεις του στρες.  Όταν είστε ήρεμοι και χαλαροί, ο καρδιακός σας ρυθμός μοιάζει με  ομαλό  ημιτονοειδές κύμα.  Κάτω  από την επιρροή του  άγχους, γίνεται πιο ακανόνιστο, ανάλογα  με το πόσο εξοικειωμένοι είστε με αυτό που αντιμετωπίζετε.


ΣΥΝΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Η συνοχή συνεπάγεται πάντα συσχετισμούς, συνδεσιμότητα, συνέπεια και αποδοτική χρήση ενέργειας. Έτσι, η συνοχή αναφέρεται στην ολότητα και την παγκόσμια τάξη, όπου το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους μερών του. O εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα για να λειτουργήσουν βέλτιστα, πρέπει η νευρική δραστηριότητα, η οποία κωδικοποιεί και διανέμει πληροφορίες, να είναι σταθερή και να λειτουργεί με συντονισμένο και ισορροπημένο τρόπο. Τα διάφορα κέντρα μέσα στον εγκέφαλο πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συγχρονίζουν δυναμικά τη δραστηριότητά τους προκειμένου οι πληροφορίες να υποβάλλονται σε ομαλή επεξεργασία και αντιληπτή. Έτσι, η έννοια της συνοχής είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της βέλτιστης λειτουργίας. Οι διάφορες έννοιες και μετρήσεις που περιλαμβάνονται στον όρο συνοχή έχουν γίνει κεντρικές σε πεδία τόσο διαφορετικά όπως η κβαντική φυσική, η κοσμολογία, η φυσιολογία και η έρευνα του εγκεφάλου και της συνείδησης.[9] Η συνοχή έχει διάφορους σχετικούς ορισμούς, όλοι από τους οποίους ισχύουν για τη μελέτη της ανθρώπινης φυσιολογίας, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των παγκόσμιων υποθέσεων. Ο πιο συνηθισμένος ορισμός του λεξικού είναι «η ποιότητα του να είσαι λογικά ενοποιημένος, συνεπής και κατανοητός»Διαύγεια σκέψης, ομιλίας και συναισθηματική ψυχραιμία Μια άλλη πτυχή της συνοχής σχετίζεται με τους δυναμικούς ρυθμούς που παράγονται από ένα μόνο ταλαντευόμενο σύστημα. Ο όρος αυτοσυνοχή περιγράφει συνεκτική δραστηριότητα μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα. Ένα ιδανικό παράδειγμα είναι ένα σύστημα που εμφανίζει ταλαντώσεις που μοιάζουν με ημιτονοειδή κύμα. Όσο πιο σταθερά είναι η συχνότητα, το πλάτος και το σχήμα, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός συνοχής. Όταν η συνοχή αυξάνεται σε ένα σύστημα που είναι συνδεδεμένο με άλλα συστήματα, μπορεί να τραβήξει τα άλλα συστήματα σε αυξημένο συγχρονισμό και πιο αποτελεσματική λειτουργία. Για παράδειγμα, το τράβηγμα της συχνότητας και η σύλληψη μπορούν εύκολα να φανούν μεταξύ των ρυθμών της καρδιάς, της αναπνοής και της αρτηριακής πίεσης καθώς και μεταξύ των εγκεφαλικών ρυθμών πολύ χαμηλής συχνότητας, των κρανιοϊερών ρυθμών και των ηλεκτρικών δυναμικών που μετρώνται σε όλο το δέρμα.

HRV BiofeedBack Training

H εκπαίδευση για τη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας και ή εξάσκηση της για λίγα λεπτά την ημέρα είναι μία από τις σημαντικότερες δράσεις που μπορείτε να υιοθετήσετε για να αυξήσετε την προσωπική σας απόδοση και συνοχή. Χρησιμοποιούμε το Inner Balance του HeartMath, μια εφαρμογή για το κινητό με αισθητήρα παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού και σύνδεση Bluetooth. Η ένδειξη γίνεται πράσινη όταν ο ρυθμός της καρδιάς και η αναπνοή συγχρονίζονται ( κατάσταση συνοχής), η οποία έχει τεράστια επίδραση στην ισορροπία και στην αποδοτικότητα. Το χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για: να διαχειριστούν το άγχος τους στην στιγμή, συναισθηματική ρύθμιση , για βελτίωση συνοχής, για να βελτιώσουν τη δημόσια ομιλία και τις ικανότητες ηγεσίας. Έχοντας λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις με προχωρημένη εκπαίδευση HeartΜath (Coach και Clinical Practitioner for Stress, Anxiety and Self-Regulation) εκπαιδεύω τους ανθρώπους στην χρήση των συσκευών και τις χρησιμοποιώ για την εξάσκηση των τεχνικών αλλά και για να διδάξω μερικές από τις προηγμένες τεχνικές.


Αποτελέσματα συγχρονισμού:
• 40% βελτίωση στη μακροπρόθεσμη μνήμη
• 24% βελτίωση στη βραχυπρόθεσμη μνήμη
• Μεταμορφώστε την ανταπόκρισή σας στο άγχος και επανατοποθετήστε το μυαλό, το σώμα και τα συναισθήματά σας
• Υψηλότερες βαθμολογίες δοκιμών
• Αυξήστε την ικανότητά σας να σκέφτεστε πιο ξεκάθαρα, να είστε πιο διαισθητικοί και να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις, ειδικά υπό πίεση
• Βελτίωση της υγείας, αύξηση της ανθεκτικότητας και της ευημερίας. διατήρηση της προσωπικής ισορροπίας
• Μειώστε το άγχος και την εξάντληση σε χαοτικά και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα
• Μεγιστοποιήστε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
• Ενισχύστε την απόδοση και τη γενική ευφυΐα
• Καλύτερη ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών
• Η φυσιολογική συνοχή συνδέεται επίσης με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης