Holistic Coaching

holistic coaching 800x539

Τι είναι η ολιστική καθοδήγηση;

Ολιστικό σημαίνει  «ολόκληρο».  Αφορά την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης από μια πολυκατευθυντική προσέγγιση και την αντιμετώπιση των ζητημάτων από όλες τις πλευρές.  Στην ολιστική καθοδήγηση ,   το άτομο αποτελεί  ένα πλήρες ον,  παρά ένα άτομο που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα / σύμπτωμα ή ένα στόχο.  Στην καθοδήγηση  εμπλέκονται όλα τα  συστήματα (σωματικό,  πνευματικό,  συναισθηματικό,  διανοητικό ). Το μυαλό και το σώμα είναι αλληλένδετα .  Εάν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε στο σύστημα μας  συνεκτική επικοινωνία καρδιάς – εγκεφάλου,   δηλαδή να εκπαιδευτούμε στην συνοχή,  θα έχουμε δημιουργήσει το πιο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο  με το μεγαλύτερο διαθέσιμο δυναμικό,  για  να επιτύχουμε όποιο στόχο επιθυμούμε .  Όταν αρχίσουμε να δρούμε με συνοχή,  αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε  τον εαυτό μας,  σταματάμε να σαμποτάρουμε εμάς τους ίδιους και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ότι κάνουμε, νιώθουμε ή σκεφτόμαστε,  βλέπουμε ότι μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι ρυθμιστές ακόμα και θεραπευτές, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Η επιτυχής διαβίωση προϋποθέτει να ζούμε αρμονικά και πλήρως ισορροπημένα. Η ολιστική καθοδήγηση της ζωής ενισχύει και υποστηρίζει  την προσωπική σας πορεία προς την ολιστική ευεξία και ενισχύει τη δύναμη του εγκεφάλου, καθώς και την επίτευξη διαρκών αποτελεσμάτων που πηγάζουν από την φυσική εσωτερική μας σοφία  και την σύνδεση με την ευφυή καθοδήγηση της καρδιάς.

Τι να περιμένετε από την ολιστική καθοδήγηση

 

Η ολιστική καθοδήγηση προσφέρει μια υποστηρικτική διαδικασία   που βοηθά τα άτομα να κατανοήσουν τη ζωή από μια διαφορετική οπτική γωνία καθώς αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα εργαλεία και την εμπιστοσύνη για να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στην φροντίδα  της ευεξίας τους,  έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τους αυτο-προσδιορισμένους στόχους  τους.   Από την πρώτη συνεδρία και σε όλη την  διάρκεια του “ταξιδιού” ,  οι συνοδοιπόροι  ενθαρρύνονται να διερευνήσουν το συγχρονισμό και να εργαστούν για την προσωπική μεταμόρφωση σε πολλά επίπεδα.  Καθώς ο καθένας είναι μοναδικός,  όπως και τα ζητήματα ,  η ολιστική προσέγγιση στην καθοδήγηση προσφέρει μια εμπειρία επίσης μοναδική,  με επίκεντρο το άτομο και την  ενθάρρυνση  του σε  θετικές αλλαγές. Οι βαθύτερες εμπειρίες της συνοχής “ευθυγράμμισης καρδιά-νου” και η καθοδήγηση από την έμφυτη καρδιακή σοφία επιτρέπουν  στο άτομο να ολοκληρωθεί σαν μια φυσική έκφραση της ύπαρξής,  μειώνοντας σημαντικά το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα.

Ποιος επωφελείται από την ολιστική καθοδήγηση;

Αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο από την ολιστική καθοδήγηση  είναι αυτοί που  ενώ αποζητούν άμεσα να διαχειριστούν  συναισθηματικές δυσκολίες ή αγχώδεις καταστάσεις,  αισθάνονται ότι δεν έχουν ακόμα την δύναμη ή την  υποστήριξη που χρειάζονται για να προχωρήσουν σε μετασχηματιστικές αλλαγές και βελτιώσεις στην ζωή τους. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σώμα και η φυσιολογία μας καταγράφει τις εμπειρίες μας και διαμορφώνει τις αντιδράσεις μας και η σημασία της αυτορύθμισης είναι ένας βασικός παράγοντας για να αντιληφθεί κανείς πώς αυτή η μορφή καθοδήγησης μπορεί να είναι πιο ευεργετική.  Ο ισχυρός συνδυασμός ολιστικής καρδιακής καθοδήγησης και αυτορύθμισης   μπορεί να δημιουργήσει θετικές αλλαγές και να επιφέρει ισορροπία σε πολλά πεδία που συσσωρεύουν στρες  στον οργανισμό μας και μας απομακρύνουν από  μια υγιή και ενεργητική ζωή. Καρδιακή νοημοσύνη για Ανθεκτική Ευεξία.

 

Αυτό που δεν είναι ολιστική καθοδήγηση

Η ολιστική καθοδήγηση δεν είναι θεραπεία. Ενώ η ολιστική διαδικασία καθοδήγησης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διαχειριστούν τις προκλήσεις, να βελτιώσουν τη συναισθηματική ευεξία, να βοηθήσουν στην αποκατάσταση και να εμπνεύσουν γενικά τη θετική σκέψη και κατεύθυνση, αυτή η μορφή καθοδήγησης δεν επικεντρώνεται στην επίλυση μακροχρόνιων θεμάτων και προβλημάτων. Με την εστίαση σε ολόκληρο το άτομο και την  σχεδίαση του ατομικού πλάνου εξισορρόπησης,  περιοριστικά πρότυπα συμπεριφοράς και συνήθειες μπορούν να αντικατασταθούν με πιο  λειτουργικά και υγιή πρότυπα  που εξυπηρετούν το άτομο σήμερα.  Στόχος είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί  ένα νέο σημείο αναφοράς που θα προάγει ένα  φρέσκο ​​και εμπνευσμένο κίνητρο για τη ζωή.